Παράθυρο δίφυλο

Παράθυρο δίφυλλό

Πατζούρι δίφυλο, απο κοντρα πλακε θαλάσσης