Ανοιγόμενη σήτα

Ανοιγόμενη σήτα

 

Σητά ανοιγόμενη για εξωτερικές πόρτες